Monday, 17 October 2011

Artikel Jurnal : ICT Dalam Pendidikan : Prospek dan Cabaran

Berikut merupakan link untuk artikel jurnal tersebut untuk dikongsi bersama-sama;
http://journalarticle.ukm.my/197/
Chi Alchemist : Dalam era globalisasi ini, pembangunan pendidikan mementingkan penguasaan ICT di kalangan pelajar. Perubahan harus berlaku dalam sistem P&P yang mana pendekatan konstruktivisme adalah digalakkan kerana dapat memupuk minat serta menggalakkan pelajar lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran di samping menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Satu kajian telah dilakukan untuk melihat kesan pencapaian ke atas pembelajaran subjek komputer yang diajar dengan kaedah pendekatan konstruktivisme berbanding dengan kaedah tradisional. Dapatan kajian menunjukkan bahawa hasil tugasan pelajar yang diajar dengan kaedah konstruktivisme adalah lebih baik. Justeru, penyelidik mengesyorkan agar perubahan dibuat dalam sistem pedagogi agar konsisten dengan teori pembelajaran konstruktivisme. Penyelidikan yang menyeluruh dan berterusan juga perlu dibuat terhadap keberkesanan pendekatan konstruktivisme agar kesan pembudayaan ICT di kalangan generasi muda berlaku secara berkesan dan berpanjangan.

2 comments:

  1. Antara cabaran pelaksanaan ICT dalam pendidikan adalah,guru perlu sentiasa berusaha memajukan diri dalam bidang teknologi maklumat.

    ReplyDelete
  2. As today 21st century teacher, we should encourage students and also the others teacher apply ICT in education.

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...